Klimasats-prosjekt

Klimakompetanse

Prosjektnavn: Klimakompetanse
Fylke: Innlandet (N)
Søker: HAMAR KOMMUNE BY, MILJØ OG ARBEID
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging

Hamar kommune har opprettet en prosjektstilling over to år for å innarbeide klimahensyn ekstra godt i planarbeidet. Medarbeideren har startet i jobben og har allerede gitt klimafaglige vurderinger i plansaker.

Relevante lenker