Klimasats-prosjekt

Klimakompost – biokol som tilsetting i kompost

Fylke: Vestland (N)
Søker: AURLAND KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Feb 2023
Type tiltak: Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: