Klimasats-prosjekt

Klimakompost – biokol som tilsetting i kompost

Prosjektnavn: Klimakompost – biokol som tilsetting i kompost
Fylke: Vestland (N)
Søker: AURLAND KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Landbruk og skog