Klimasats-prosjekt

Klimakompost – biokol som tilsetting i kompost

Fylke: Vestland
Søker: AURLAND KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Feb 2023
Type tiltak: Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Aurland kommune har gjennomført et forprosjekt om produksjon og bruk av biokull. Kommunen ved Sogn interkommunale miljø- og avfallselskap (SIMAS IKS) ønsket å teste ut innblanding av biokull i 1-2 etterkomposteringsranker for å få praktisk erfaring sammenlignet med "vanlig" kompost.

Kommunen har siden 2020 testet ut innblanding av biokull i kompost som er laget av mat- og hageparkavfall. Det har vært testet ut både innblanding av 20 % biokull i ferdig hygienisert kompost, og deretter innblanding av 10 % biokull i starten av komposteringsprosessen. 

Biokull nyttig for klimatilpasning og utslippsreduksjon

Kommunen har gjennom forprosjektet erfart at biokull blandet i kompost gir et godt produkt og kan være en god bidragsyter som klimatilpasningstiltak fordi den binder vann, og som klimatiltak fordi det binder karbon. Det er stor interesse for produktet, men utfordringene er at det er kostbart. Kommunen peker på at incentivordninger kanskje er nødvendig for at bøndene skal ta det i bruk.