Klimasats-prosjekt

Klimakrav i prosjektgjennomføring innen vann og avløp

Fylke: Akershus
Søker: RÆLINGEN KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Avlyst
Type tiltak: Forprosjekt, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Rælingen kommune skulle utarbeide et sett med kriterier for å sikre klimavennlige og helhetlige prosjekter innen vann- o​g avløpssektoren. Dessverre ble prosjektet avlyst.

Relevante lenker