Klimasats-prosjekt

Klimakrav i prosjektgjennomføring innen vann og avløp

Prosjektnavn: Klimakrav i prosjektgjennomføring innen vann og avløp
Fylke: Viken (N)
Søker: RÆLINGEN KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Vann og avløp

Rælingen kommune skulle utarbeide et sett med kriterier for å sikre klimavennlige og helhetlige prosjekter innen vann- o​g avløpssektoren. Dessverre ble prosjektet avlyst.

Relevante lenker