Klimasats-prosjekt

Klimaløysingar for ny barnehage i Hasund krins

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ULSTEIN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Jul 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ulstein kommune har utredet klimavennlige løsninger ved nye Almejordet barnehage. Kommunen skulle opprinnelig se på Hasund barnehage, men på grunn av forsinkelser i prosjektet, valgte kommunen å gjennomføre kartleggingen i Almejordet barnehage. 

Kommunen har fått utarbeidet et klimagassbudsjett for barnehagen. Hensikten med klimagassberegningene tidlig i prosjektet er å synliggjøre de viktigste bidragsyterne til klimagassutslipp på et overordnet nivå. Resultatene fra forprosjektet vil bli brukt i videre prosjektering og materialvalg. Kommunen har blant annet valgt lavkarbon betong og 100 prosent resirkulert armeringsstål. 

Kommunen rapporterer at prosjektet har synliggjort klimaeffekten ved materialvalg og ved å forlenge levetiden fremfor å bygge nytt. De har erfart at det er viktig at arkitekt og prosjekterende tidlig får føringer for klimahensyn. Erfaringene fra prosjektet skal også brukes i andre prosjekter, blant annet Hasund barnehage.