Klimasats-prosjekt

Klimaløysingar for ny barnehage i Hasund krins

Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ULSTEIN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Jul 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Ulstein kommune skal bygge en ny barnehage og vil kartlegge muligheten for å bygge i massivtre, gjenbruke byggematerialer og benytte solenergi.

På grunn av forsinkelser i prosjektet, valgte kommunen å gjennomføre kartleggingen i en annen barnehage enn planlagt.