Klimasats-prosjekt

Klimaløysingar for ny barnehage i Hasund krins

Prosjektnavn: Klimaløysingar for ny barnehage i Hasund krins
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ULSTEIN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Ulstein kommune skal bygge en ny barnehage og vil kartlegge muligheten for å bygge i massivtre, gjenbruke byggematerialer og benytte solenergi.

På grunn av forsinkelser i prosjektet, valgte kommunen å gjennomføre kartleggingen i en annen barnehage enn planlagt.