Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Nordmøre

Prosjektnavn: Klimanettverk Nordmøre
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: KRISTIANSUND KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble opprettet i 2018 og består av kommunene Kristiansund, Aure, Gjemnes, Surnadal, Tingvoll, Sunndal og Smøla.

Nettverket jobber med å redusere klimagassutslipp ved å dele problemstillinger, kunnskap, erfaringer, ideer og gode løsninger. 

Digitale møter

I løpet av 2020 har nettverket hatt flere digitale møter enn planlagt på grunn av pandemien. Møteledelse og ansvaret går på omgang mellom kommunene.