Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Kongsvingerregionen

Fylke: Innlandet
Søker: NORD-ODAL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Feb 2020 - Jan 2021
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:

Nettverket ble opprettet i 2017 består av kommunene Sør-Odal, Kongsvinger, Eidskog, Åsnes, Grue og Nord-Odal. Målet for nettverket er å følge opp deltakernes handlingsplaner for den interkommunale miljø- og klimastrategien.

I 2020 har nettverket jobbet med å utarbeide handlingsplaner og klimaregnskap. Kommunene er på ulike stadier i arbeidet. Noen er godt i gang, mens andre akkurat har begynt. Rett før samfunnet stengte ned på grunn av Covid-19 avholdt nettverket et seminar om klima i offentlige anskaffelser.