Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Hallingdal

Prosjektnavn: Klimanettverk Hallingdal
Fylke: Viken (N)
Søker: GOL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble opprettet i 2019 og består av kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. Målet er å styrke samarbeidet om å redusere klimagassutslippet i kommunene.

Digitale møter og rapport

Møtene i 2020 har vært digitale på grunn av Covid-19. Tema for møtene har vært knyttet til vei og transport. Nettverket har også fått sluttført en rapport om tiltak for å redusere klimaavtrykket fra trafikk (se rapporten under).