Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Hallingdal

Fylke: Buskerud
Søker: GOL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Feb 2020 - Jan 2021
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble opprettet i 2019 og består av kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. Målet er å styrke samarbeidet om å redusere klimagassutslippet i kommunene.

Digitale møter og rapport

Møtene i 2020 har vært digitale på grunn av Covid-19. Tema for møtene har vært knyttet til vei og transport. Nettverket har også fått sluttført en rapport om tiltak for å redusere klimaavtrykket fra trafikk (se rapporten under).