Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Haugalandet

Fylke: Rogaland
Søker: TYSVÆR KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Feb 2020 - Jan 2021
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:

Nettverket ble startet i 2017 og består av kommunene Tysvær, Haugesund, Karmøy, Bokn, Sveio, Vindafjord og Utsira.

Nettverket jobber med kompetanseheving, inspirasjon og erfaringsutveksling fra felles og eget klimaarbeid.

Annerledesåret 2020

Mange av de planlagte arrangementene ble flyttet over på nett på grunn av Covid-19. Dette har fungert bra og kommunene i nettverket har byttet på å være vertskap for de digitale møtene. Nettverket har også opprettet en digital gruppe.