Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Haugalandet

Prosjektnavn: Klimanettverk Haugalandet
Fylke: Rogaland (N)
Søker: TYSVÆR KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble startet i 2017 og består av kommunene Tysvær, Haugesund, Karmøy, Bokn, Sveio, Vindafjord og Utsira.

Nettverket jobber med kompetanseheving, inspirasjon og erfaringsutveksling fra felles og eget klimaarbeid.

Annerledesåret 2020

Mange av de planlagte arrangementene ble flyttet over på nett på grunn av Covid-19. Dette har fungert bra og kommunene i nettverket har byttet på å være vertskap for de digitale møtene. Nettverket har også opprettet en digital gruppe.