Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Jæren

Fylke: Rogaland
Søker: KLEPP KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Feb 2020 - Jan 2021
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:

Nettverket består av kommunene Klepp, Time, Hå, Gjesdal, Randaberg, Sandnes, Kvitsøy, Stavanger og Sola.

Nettverket ble opprettet i 2016 og jobber særlig med å redusere klimagassutslipp i landbruket.

Relevante lenker