Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Nord-Norge

Prosjektnavn: Klimanettverk Nord-Norge
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble opprettet i 2018 og består av kommunene Alta, Bodø, Harstad, Narvik, Rana og Tromsø, og Nordland fylkeskommune. Målet med nettverket er å skape en arena for å dele erfaringer fra klimaarbeidet.

Annerledesåret 2020

På grunn av Covid-19 ble de fleste møtene i nettverket holdt digitalt. Det eneste fysiske møtet fant sted i Trondheim 27. januar i forbindelse med Enovakonferansen.