Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Nordre Gudbrandsdal

Fylke: Innlandet
Søker: VÅGÅ KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Feb 2020 - Jan 2021
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:

Nettverket ble opprettet i 2019 og består av kommunene Sel, Lom, Vågå, Skjåk, Dovre og Lesja. Målet er å redusere klimagassutslipp og øke motivasjonen for klimaarbeid i kommunene.

Den ene av to planlagte samlinger ble gjennomført. Den andre ble utsatt på grunn av COVID-19.