Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Romsdal

Prosjektnavn: Klimanettverk Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: MOLDE KOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble etablert i 2020 og består av kommunene Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes. Medlemmene har som mål å dele erfaringer og kunnskap for å redusere klimagassutslipp.

I annerledesåret 2020 har mange av samlingene blitt gjennomført digitalt. Dette har stort sett fungert godt, og kommunene har fått mye ny kunnskap. Ettersom at dette er et nytt nettverk, har de blant annet brukt tid på å høre om erfaringer fra andre klimanettverk og kommuner.