Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Salten

Fylke: Nordland
Søker: FAUSKE KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Feb 2020 - Jan 2021
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:

Kommunene har gjennomført arbeidsmøter og hatt eksterne foredrag om klima og i samarbeid jobbet med klimaregnskap for alle åtte kommuner i nettverket. Kommunene rapporterer at det har vært nyttig og informativt med nettverksarbeidet.