Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Salten

Prosjektnavn: Klimanettverk Salten
Fylke: Nordland (N)
Søker: FAUSKE KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk

Kommunene har gjennomført arbeidsmøter og hatt eksterne foredrag om klima og i samarbeid jobbet med klimaregnskap for alle åtte kommuner i nettverket. Kommunene rapporterer at det har vært nyttig og informativt med nettverksarbeidet.