Klimasats-prosjekt

Klimaoptimal drift – Kongsten svømmehall

Prosjektnavn: Klimaoptimal drift – Kongsten svømmehall
Fylke: Viken (N)
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 220 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Fredrikstad kommune har utredet klimatiltak for å redusere klimagassutslippene fra en eksisterende svømmehall. Kommunen har sett på livsløpsanalyser, ulike løsninger for oppvarming slik som luft til vann varmepumpe og drift, for eksempel gråvannsgjenvinning.