Klimasats-prosjekt

Klimaoptimal drift – Kongsten svømmehall

Fylke: Østfold
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 220 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Okt 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Fredrikstad kommune har utredet klimatiltak for å redusere klimagassutslippene fra en eksisterende svømmehall. Kommunen har sett på livsløpsanalyser, ulike løsninger for oppvarming slik som luft til vann varmepumpe og drift, for eksempel gråvannsgjenvinning.