Klimasats-prosjekt

Klimapartnar – berekraftfylket Møre og Romsdal

Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2023
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:

Møre og Romsdal fylkeskommune har startet opp et Klimapartner-nettverk. Det er et offentlig-privat samarbeid for å redusere klimagassutslipp og utvikle grønne varer og tjenester.

Krevende å realisere

Prosjektet har vært mer krevende enn antatt. Både på grunn av omorganisering i fylkeskommunen, og på grunn av Covid-19. Trolig blir løsningen å finne en ekstern aktør som kan etablere og drive nettverket.