Klimasats-prosjekt

Klimapartnar – berekraftfylket Møre og Romsdal

Prosjektnavn: Klimapartnar – berekraftfylket Møre og Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet

Møre og Romsdal har startet opp med Klimapartner og har begynt med sonderinger rundt samarbeidspartnere. Forprosjektet skal sluttrapportere i 2022.