Klimasats-prosjekt

Klimapartnere Agder

Prosjektnavn: Klimapartnere Agder
Fylke: Agder (N)
Søker: AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble etablert i 2018 og består av Agder fylkeskommune og kommunene Kristiansand, Grimstad, Arendal, Vennesla, Tvedestrand, Risør, Lillesand, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. 

Resultater i 2020

Nettverket har hatt flere fysiske og digitale samlinger gjennom året. Noen av klimatiltakene som har blitt diskutert er:

  • solenergi
  • klimarisiko i Agder
  • utslippsfritt Kristiansand
  • det grønne skiftet på sjøen
  • lydløs elbåtfestival

Klimapartnere over hele landet

Klimapartnere er nettverk for private og offentlige virksomheter og det finnes mange av de over hele landet. Deltakerne samarbeider om klimatiltak, lager klimaregnskap og forplikter seg til å bli miljøsertifiserte.

Nettverkene har oppnådd svært gode resultater. I Klimapartnere Agder, har virksomhetene som har vært med lengst rapportert om over 50 prosent klimagassreduksjon.