Klimasats-prosjekt

Klimapartnere Buskerud

Prosjektnavn: Klimapartnere Buskerud
Fylke: Viken (N)
Søker: VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet

Fylkeskommunen har utvidet Klimapartner-modellen til hele Viken. Klimpartnere er et offentlig-privat samarbeid som skal bidra til å redusere klimagassutslipp og utvikle grønne varer og tjenester.

Klimapartnere Buskerud har i løpet av perioden fått 10 bedrifter og virksomheter med i partnerskapet. Fylkeskommunen fremhever at det er viktig med nok personalressurser for å etablere organisasjonen, gjerne en full stilling i minst tre år er deres erfaring.