Klimasats-prosjekt

Klimapartnere Buskerud

Prosjektnavn: Klimapartnere Buskerud
Fylke: Viken (N)
Søker: VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet

Fylkeskommunen har utvidet Klimapartner-modellen til hele Viken. Klimpartnere er et offentlig-privat samarbeid som skal bidra til å redusere klimagassutslipp g utvikle grønne varer og tjenester.