Klimasats-prosjekt

Klimapartnere Innlandet

Prosjektnavn: Klimapartnere Innlandet
Fylke: Innlandet (N)
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet

Klimapartnere Innlandet er i etableringsfasen og har ansatt en prosjektleder i 50% stilling. Fra 2020 til 2021 har partnerskapet gått fra å være til 10 til 20 partnere.

Da Innlandet er rikt på skog og har mange ansatte i landbruket i hele fylket har partnerskapet hatt fokus på bioenergi samt transport og offentlige anskaffelser.