Klimasats-prosjekt

Klimapartnere Innlandet

Fylke: Innlandet
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2021
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Klimapartnere Innlandet er i etableringsfasen og har ansatt en prosjektleder i 50% stilling. Fra 2020 til 2021 har partnerskapet gått fra å være til 10 til 20 partnere.

Da Innlandet er rikt på skog og har mange ansatte i landbruket i hele fylket har partnerskapet hatt fokus på bioenergi samt transport og offentlige anskaffelser.