Klimasats-prosjekt

Klimapositivt hytteliv på Berge, Bortelid

Fylke: Agder
Søker: ÅSERAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2021
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Åseral kommune har lagd en detaljert reguleringsplan for klimavennlig oppgradering og fortetting av et gammelt hyttefelt på Berge. 

Kommunen har blant annet sett på vann- og avløp, energimuligheter, transport og veibygging, klimavennlige materialer og bevaring av myr.  

Kommunen har i 2021 ikke kommet så langt at den har fått utarbeidet planforslaget enda.

 

Relevante lenker