Klimasats-prosjekt

Klimaregnskap med forslag til tiltak

Prosjektnavn: Klimaregnskap med forslag til tiltak
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: LARVIK HAVN KF
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Klimabudsjett og ledelse, Sjøtransport

Larvik Havn KF skal utarbeide et klimaregnskap for havneområdet og forslag til tiltak. Utredningen skal inngå i en strategi- og handlingsplan for å redusere klimagassutslippene med 75% innen 2030.

Relevante lenker