Klimasats-prosjekt

Klimaregnskap med forslag til tiltak

Prosjektnavn: Klimaregnskap med forslag til tiltak
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: LARVIK HAVN KF
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse, Sjøtransport

Larvik Havn KF har laget tre klimaregnskap for havneområdet, for skip som ligger til kai og for logistikkarbeidet i havnen.

Utredningene skal inngå i en strategi- og handlingsplan for å redusere klimagassutslippene fra havnen med 75 prosent innen 2030.

Relevante lenker