Klimasats-prosjekt

Klimaregnskap med forslag til tiltak

Fylke: Vestfold
Søker: LARVIK HAVN KF
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2022
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Larvik Havn KF har laget tre klimaregnskap for havneområdet, for skip som ligger til kai og for logistikkarbeidet i havnen.

Utredningene skal inngå i en strategi- og handlingsplan for å redusere klimagassutslippene fra havnen med 75 prosent innen 2030.

Relevante lenker