Klimasats-prosjekt

Klimasats 2020 – systematisk og målrettet arbeid med klimavennlige anskaffelser

Prosjektnavn: Klimasats 2020 – systematisk og målrettet arbeid med klimavennlige anskaffelser
Fylke: Nordland (N)
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Anskaffelser

Bodø kommune skal i dette prosjektet arbeide systematisk med klimahensyn inn i anskaffelser. Kommunen vil legge vekt på å sette krav innen bygg og anlegg, transport, administrative avtaler, teknisk/bydrift, IKT-anskaffelser (reparasjon, gjenvinning) og velferd. 

Kommunen har så langt ansatt en prosjektkoordinator i 100% -stilling for to år. Kommunen har startet arbeide med å kartlegge innkjøpspraksis, kompetanse og ressurser tilknyttet klimavennlige anskaffelser. Den har gjennomført leverandørkonferanse om utslippsfrie anleggsplasser, utviklet klimakrav for løpende anskaffelser innen renovasjon, brune- og hvitevarer, møbler og annet. Det er også startet et arbeid for å en skriftlig verktøykasse med maler og rutiner for klimavennlig innkjøp.