Klimasats-prosjekt

Klimasats 2020 – systematisk og målrettet arbeid med klimavennlige anskaffelser

Fylke: Nordland (N)
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Aug 2023
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Bodø kommune skal jobbe systematisk med klimahensyn i anskaffelser, og har ansatt en prosjektkoordinator i en 100 prosent stilling i to år.

Bistand og veiledning

Så langt har koordinatoren gitt bistand i anskaffelser av transport, IKT og møbler, laget veiledere, gjennomført workshops, utarbeidet klimabudsjett for kommunen, og bistått i arbeidet med en overordnet anskaffelsesstrategi. Veilederne kan lastes ned under.