Klimasats-prosjekt

Klimasats Valdres 2020

Fylke: Innlandet
Søker: VALDRES NATUR- OG KULTURPARK
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Feb 2020 - Jan 2021
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:

Nettverket ble opprettet i 2019 og består av kommunene Etnedal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang. Målet for nettverket er blant annet å jobbe videre med etablering av ladestasjoner og klimatiltak i landbruket.