Klimasats-prosjekt

Klimasats Valdres 2020

Prosjektnavn: Klimasats Valdres 2020
Fylke: Innlandet (N)
Søker: VALDRES NATUR- OG KULTURPARK
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble opprettet i 2019 og består av kommunene Etnedal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang. Målet for nettverket er blant annet å jobbe videre med etablering av ladestasjoner og klimatiltak i landbruket.