Klimasats-prosjekt

Klimasmarte omsorgsboliger i Hole kommune

Prosjektnavn: Klimasmarte omsorgsboliger i Hole kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: HOLE KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Hole kommune skule utrede klimavennlige løsninger ved planlegging, bygging og drift av nye omsorgsboliger. Dessverre ble prosjektet avlyst.