Klimasats-prosjekt

Klimasmarte omsorgsboliger i Hole kommune

Fylke: Buskerud
Søker: HOLE KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Okt 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Hole kommune skule utrede klimavennlige løsninger ved planlegging, bygging og drift av nye omsorgsboliger. Dessverre ble prosjektet avlyst.