Klimasats-prosjekt

Klimatiltak i bygdesamfunn – Stad kommune

Fylke: Vestland
Søker: STAD KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mar 2021
Type tiltak: Energi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stad kommune og Stad Fjordvarme KF har sett på muligheten for å etablere flere sjøvarmeanlegg. Prosjektet inkluderte både et felles anlegg for offentlige og private bygg i Selje, og tre mindre anlegg for næringsområder i Leikanger.

Resultater

Alle anleggene ble vurdert ut fra økonomiske kostnader, klimagevinst og energiforbruk.

  • I Selje vil det lønne seg med et felles sjøvarmeanlegg. Det vil kunne spare 210–275 tonn klimagassutslipp årlig.
  • For Leikanger vil det lønne seg å bruke sjøvarme i ett av de tre anleggene. Det vil kunne spare 9 tonn klimagassutslipp årlig. 

For at sjøvarme skal kunne brukes i kommunale bygg må de tilpasses vannbåren varme. Det vil derfor på kort sikt være mest lønnsomt å bytte til sjøvarme i bygg som allerede benytter vannbåren varme. 

Sjøvarme

Sjøvarme er et alternativ til berg- og jordvarme og kan brukes til både oppvarming og nedkjøling av bygg. Ved oppvarming bruker man varmevekslere og varmepumper, og ved nedkjøling er vannet kaldt nok til å brukes som det er.

Relevante lenker