Klimasats-prosjekt

Klimatiltak i Evenes

Prosjektnavn: Klimatiltak i Evenes
Fylke: Nordland (N)
Søker: EVENES KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Evenes kommune har etablert fire ladepunkter til kommunale tjenestebiler.

Relevante lenker