Klimasats-prosjekt

Klimatiltak i Evenes

Fylke: Nordland
Søker: EVENES KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Evenes kommune har etablert fire ladepunkter til kommunale tjenestebiler.

Relevante lenker