Klimasats-prosjekt

Klimatiltak kantinenettverk Trøndelag

Fylke: Trøndelag
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Feb 2023
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:

Trøndelag fylkeskommune ønsket å reetablere et nettverk for kantiner i
fylkeskommunal drift. Nettverket ble opprinnelig opprettet høsten 2015. Etter fylkessammenslåingen var planen å reorganisere og revitalisere nettverket slik at det var for alle kantiner i fylkeskommunen. 

Fokuset skulle være på felles innkjøpsordninger for kantinene, nye felles rutiner og kompetanseheving blant de ansatte. Kantinene kunne slik bidra til å redusere klimagassutslipp gjennom tiltak for å redusere matsvinn, redusere emballasjeplast og bruk av lokal mat. 

Fylkeskommunen fikk ikke fulgt opp prosjektet så det ble avlyst.