Klimasats-prosjekt

Klimatiltak kantinenettverk Trøndelag

Prosjektnavn: Klimatiltak kantinenettverk Trøndelag
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Mat