Klimasats-prosjekt

Klimatiltak kantinenettverk Trøndelag

Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Feb 2023
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn: