Klimasats-prosjekt

Klimatiltak på ny gjenvinningsstasjon

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2022
Type tiltak: Avfall og deponi, Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kristiansand kommune har bygget en ny gjenvinningsstasjon som åpnet i juni 2022. Kommunen har brukt klimavennlige materialer, batteribank til solcellestrøm og stasjonære rullekomprimatorer.

Redusert transportbehov

Stasjonen er planlagt slik at det ikke skal benyttes maskiner med fossilt drivstoff. Blant annet er det elektriske rullekomprimatorer. Komprimering vil redusere transportbehovet for enkelte avfallstyper med opptil 80 prosent.

Nedskaleringer og mer ombruk

Kommunen har måttet nedskalere solcelleanlegget av kostnadshensyn, men det skal gradvis utvides de neste årene. Tilgang på resirkulerte materialer, som betong og asfalt, var heller ikke like enkelt som antatt. Kommunen har derfor brukt mindre resirkulerte materialer enn planlagt.

Økende oppmerksomhet på ombruk har bidratt til å forme planene for mottak av ombruksvarer, lager og areal som eventuelt kan benyttes til reparasjoner.

Erfaringer

Kommunen påpeker at Klimasats‐støtten ikke bare gir et større økonomisk handlingsrom, men at det også forplikter og bidrar til at klimatiltak blir prioritert og gjennomført.

Relevante lenker