Klimasats-prosjekt

Klimatiltak ved nye Hov ungdomsskole

Prosjektnavn: Klimatiltak ved nye Hov ungdomsskole
Fylke: Viken (N)
Søker: RINGERIKE KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg

Ringerike kommune skal gjennomføre flere klimatiltak ved bygging av en ny ungdomsskole, blant annet klimavennlige materialer, gjenbruk og fossilfrie maskiner på byggeplassen. 

I 2019 fikk kommunen støtte til å utrede mulige tiltak. Se lenke til forprosjektet under. 

Relevante lenker