Klimasats-prosjekt

Klimatiltak ved nye Hov ungdomsskole

Fylke: Viken (N)
Søker: RINGERIKE KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2023
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Ringerike kommune skal gjennomføre flere klimatiltak ved bygging av en ny ungdomsskole, blant annet klimavennlige materialer, gjenbruk og fossilfrie maskiner på byggeplassen. 

I 2019 fikk kommunen støtte til å utrede mulige tiltak. Se lenke til forprosjektet under. 

Relevante lenker