Klimasats-prosjekt

Klimavenleg bygg – leilegheiter i Vang sentrum

Prosjektnavn: Klimavenleg bygg – leilegheiter i Vang sentrum
Fylke: Innlandet (N)
Søker: VANG KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Vang kommune skal bygge nye leiligheter, og har utredet mulige klimatiltak. Kommunen har sett på alt fra anleggsplassen og materialbruk, til avfallshåndtering og energiløsninger.

God effekt av klimatiltak

Klima- og energianalysen viser at klimavennlige materialer og energiløsninger kan gi en reduksjon i klimagassutslipp på mer enn 45 prosent, sammenliknet med et referansebygg.

Relevante lenker