Klimasats-prosjekt

Klimavennlig areal- og transportplanlegging i Ringerike

Prosjektnavn: Klimavennlig areal- og transportplanlegging i Ringerike
Fylke: Viken (N)
Søker: RINGERIKE KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging

Ringerike kommune skal ansette en prosjektmedarbeider som skal jobbe med å redusere klimagassutslipp ved å øke klimafokus i overordnet arealplanlegging og i reguleringsplaner.

Relevante lenker