Klimasats-prosjekt

Klimavennlig bro i Hemsedal

Fylke: Buskerud
Søker: HEMSEDAL KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2023
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Hemsedal kommune har bygget en limtrebro til Bruøyne friluftsområde som er kommunens mest populære friluftsområde i sentrum sommerstid.

Kommunen fremehver broa som et signalbygg av stor interesse for andre og med stor overføringsverdi. Limtrebroen ble bygd på stedet. Kommunen har brukt miljøvennlig og lokalprodusert asfalt, elektriske anleggsmaskiner, lavkarbonbetong og resirkulert stål i byggingen. 126 tonn pukk ble gjenbrukt i prosjektet.

I prosjektet ble også lokale forhold tatt hensyn til. I anleggsfasen ble større steiner tilpasset bunnen for å gi elva et hvilested for ørret.