Klimasats-prosjekt

Klimavennlig bro i Hemsedal

Prosjektnavn: Klimavennlig bro i Hemsedal
Fylke: Viken (N)
Søker: HEMSEDAL KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg