Klimasats-prosjekt

Klimavennlig bro i Hemsedal

Fylke: Viken (N)
Søker: HEMSEDAL KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jul 2023
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Hemsedal kommune skal bygge en bro til Bruøyne friluftsområde som er kommunens mest populære friluftsområde i sentrum sommerstid.

Kommunen vil at broa skal være et signalbygg av stor interesse for andre og med stor overføringsverdi. Moelven har produsert en limtrebro som er klar for å bli bygd på stedet når grunnarbeidet er ferdig. I det videre arbeidet er det planlagt for å benytte miljøvennlig asfalt, elektriske anleggsmaskiner, lavkarbonbetong og resirkulert stål.