Klimasats-prosjekt

Klimavennlig håndtering av overskuddsmasser

Prosjektnavn: Klimavennlig håndtering av overskuddsmasser
Fylke: Rogaland (N)
Søker: KARMØY KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Avfall og deponi

Karmøy kommune skal utarbeide en plan som sikrer klimavennlig håndtering av overskuddsmasser.

Relevante lenker