Klimasats-prosjekt

Klimavennlig håndtering av overskuddsmasser

Fylke: Rogaland
Søker: KARMØY KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Feb 2023
Type tiltak: Arealplanlegging, Avfall og deponi
Søknad:
Tilsagn:

Karmøy kommune skal utarbeide en plan som sikrer klimavennlig håndtering av overskuddsmasser.

Relevante lenker