Klimasats-prosjekt

Klimavennlig Innlandskommuner

Prosjektnavn: Klimavennlig Innlandskommuner
Fylke: Innlandet (N)
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk