Klimasats-prosjekt

Klimavennlig Innlandskommuner

Fylke: Innlandet
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Feb 2020 - Nov 2022
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn: