Klimasats-prosjekt

Klimavennlig mobilitetsplanlegging

Prosjektnavn: Klimavennlig mobilitetsplanlegging
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: SANDEFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging

Rambøll Norge har på vegne av Sandefjord kommune utredet strategier og tiltak for å nå nullvekstmålet i veitrafikken.

Utslipp fra veitrafikk

Utslippene fra veitrafikk er den største kilden til klimagassutslipp i kommunen. Reduksjon i trafikkvekst og overgang til transportformer med lavere klimagassutslipp kan gi stor effekt på lang sikt.

Mobilitetsplanen ligger tilgjengelig nednefor.

 

Relevante lenker