Klimasats-prosjekt

Klimavennlig næringsområde på Husøy

Fylke: Rogaland
Søker: KARMØY KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mar 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Karmøy kommune har kartlagt mulige klimatiltak ved planleggingen av et nytt næringsområde som skal ha en helhetlig grønn og klimavennlig profil.

Nytt godsknutepunkt med grønn profil

På Husøy i Karmøy bygger Karmsund Havn IKS et godsknutepunkt rundt godshavnen Haugesund Cargo Terminals. I forbindelse med masseuttak på området, har kommunen vedtatt å bygge opp et helt nytt næringsområde. Karmsund Havn og selskapets eiere, ønsker at dette næringsområdet skal ha en grønn og klimavennlig profil.

Målet med forprosjektet var å undersøke hvilke klimavennlige retningslinjer det er hensiktsmessig å vedta og innarbeide i anbud for arbeid på næringsområdet. Sertifiseringsordninger som CEEQUAL og BREEAM pekte seg ut som lovende strategier, ifølge kommunen.

Resultater av forprosjektet

Oppsummert har prosjektgruppen kommet frem til følgende anbefalinger for å sikre at næringsområdet på Husøy får en klimavennlig profil:

  • Anleggsarbeidene bør sertifiseres etter CEEQUAL, med grad Very Good.
  • Bygg på området bør sertifiseres etter BREEAM, med grad Excellent.
  • Hvis bygg av ulike grunner ikke kan sertifiseres, skal mest mulig av BREEAM-metodikken benyttes.
  • Alle bygg på næringsområdet skal ha klimavennlige og bærekraftige elementer.
  • Mellom ulike bygg på næringsområdet bør det være klimavennlige synergier, for eksempel energiflyt og sirkulær økonomi. Dette kan oppnås på mange ulike måter, og det oppfordres til å tenke bredt og kreativt.
Relevante lenker