Klimasats-prosjekt

Klimavennlig rådhus

Prosjektnavn: Klimavennlig rådhus
Fylke: Agder (N)
Søker: LINDESNES KOMMUNE
Tilskudd: 1 206 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg