Klimasats-prosjekt

Klimavennlig rådhus

Fylke: Agder
Søker: LINDESNES KOMMUNE
Tilskudd: 1 206 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2022
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn: