Klimasats-prosjekt

Klimavennlig rehabilitering av idrettsbygg

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Mai 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bymiljøetaten i Oslo kommune har utredet klimavennlige løsninger ved planlegging av rehabilitering av over 30 idrettsbygg. Etaten har både sett på generelle tiltak for alle byggene, og konkrete tiltak i fire bygg.

Stort potensial for utslippskutt

Mange klubbhus og garderobebygg som Bymiljøetaten forvalter har et omfattende behov for rehabilitering. Det er derfor et stort potensial for å redusere både direkte og indirekte utslipp.

I prosjektet har etaten kartlagt klimavennlige materialvalg, gjenbruk og klimavennlige energiløsninger som solenergi og fjernvarme.

Kraftig redusert energibruk

For å få dybdekunnskap, plukket etaten ut fire av de største byggene, og så på konkrete tiltak for energieffektivisering. Ved å gjennomføre tiltak, kan energibruken reduseres med 53 til 87 prosent for de fire byggene.

Ved å rehabilitere de fire byggene, vil det spare utslipp på over 1800 tonn CO2-ekvivalenter over levetiden, sammenliknet med å rive og bygge nytt. Les mer i konsulentrapporten under.

Hevet kunnskapsnivået i etaten

Prosjektet har vist at det lønner seg å bevare og oppgradere bygg, fremfor å rive og bygge nytt. Videre skal Bymiljøetaten se på både materialbruk og energibruk når de planlegger rehabiliteringsprosjekter.

Det vil være mest hensiktsmessig å kombinere oppgraderingene med allerede planlagt vedlikehold.

Relevante lenker