Klimasats-prosjekt

Klimavennlig rivning av bygg – Moss Havn

Prosjektnavn: Klimavennlig rivning av bygg – Moss Havn
Fylke: Viken (N)
Søker: MOSS HAVN KF
Tilskudd: 187 500
Status: Avlyst
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt

Moss Havn KF skal rive havnekontoret, og ville utrede om de kunne gjøre det utslippsfritt, og hvordan de kunne gjenbruke mest mulig materialer.

Prosjektet ble dessverre avlyst på grunn av uforutsette endringer i tidsplan og ressurser.

Relevante lenker