Klimasats-prosjekt

Klimavennlig rivning av bygg – Moss Havn

Fylke: Østfold
Søker: MOSS HAVN KF
Tilskudd: 187 500
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Mar 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Moss Havn KF skal rive havnekontoret, og ville utrede om de kunne gjøre det utslippsfritt, og hvordan de kunne gjenbruke mest mulig materialer.

Prosjektet ble dessverre avlyst på grunn av uforutsette endringer i tidsplan og ressurser.

Relevante lenker