Klimasats-prosjekt

Klimavennlig sentrumsutvikling i Raufoss

Fylke: Innlandet
Søker: VESTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jun 2022
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vestre Toten kommune ønsker videre fortetting av Raufoss sentrum. Kommunen vil redusere bilbruk og legge til rette for myke trafikanter. 

Ønsker å redusere byggearealer

Kommunen har analysert hvor og hvordan de kan tilrettelegge for fortetting i Raufoss. Kartleggingen har ført til en viktig bevisstgjøring hos politikere og administrasjon når det kommer til arealbruk og potensial for fortetting.

Resultatene skal inn i revisjonen av kommuneplanen, med mål om å ta ut byggearealer, og ikke legge til.

Viktig med god formidling

Kommunen understreker at det er utfordrende, men viktig med god formidlig. For å visualisere mulighetene, har kommunen fått laget ulike kartfortellinger. Kartfortellingene kan lastes ned under.

Relevante lenker