Klimasats-prosjekt

Klimavennlig sentrumsutvikling i Raufoss

Prosjektnavn: Klimavennlig sentrumsutvikling i Raufoss
Fylke: Innlandet (N)
Søker: VESTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging

Vestre Toten kommune ønsker videre fortetting av Raufoss sentrum, og skal analysere hvordan de kan redusere bilbruk og legge til rette for myke trafikanter. Prosjektet skal bidra til å bringe klima tidligere og sterkere inn i planarbeider. 

Relevante lenker