Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport – elsykler

Fylke: Trøndelag (N)
Søker: ÅFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 105 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Jan 0001
Type tiltak: Elsykkel
Søknad:
Tilsagn: