Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport – elsykler

Prosjektnavn: Klimavennlig transport – elsykler
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: ÅFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 105 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Elsykkel