Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport – elsykler

Fylke: Trøndelag
Søker: ÅFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 105 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Avlyst
Type tiltak: Elsykkel
Søknad:
Tilsagn: