Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport

Prosjektnavn: Klimavennlig transport
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: ÅFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler