Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport

Fylke: Trøndelag
Søker: ÅFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: