Klimasats-prosjekt

Klimavennlige bygg og byggeplasser

Prosjektnavn: Klimavennlige bygg og byggeplasser
Fylke: Viken (N)
Søker: INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Indre Østfold kommune skal lage en ny skolebehovsplan og ønsker å kartlegge klimavennlige løsninger innen bygge- og anleggssektoren som de kan inkludere i planen.

Relevante lenker