Klimasats-prosjekt

Klimavennlige bygg og byggeplasser

Fylke: Østfold
Søker: INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Sep 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Indre Østfold kommune har hatt kompetanseheving og sett på klimavennlige løsninger i skolebehovsplanen. kommunen har gjennomført webinar om klimavennlige byggeprosjekter og prosjektavdelingen har vært på BREEAM-kurs med Grønn byggallianse. I tråd med BREEAM‐standardisering planlegges det at minimumsnivå for kommunale bygg skal ligge noe over minimumskrav i byggeforskrift.

Relevante lenker