Klimasats-prosjekt

Klimavennlige innkjøp – miljøkontrollør

Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Sep 2023
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune har ansett en miljøkontrollør for klimavennlige innkjøp. Kontrolløren følger opp leverandører slik at klimakravene kommunen setter følges opp i praksis. 

Kommunen har etablert en oversikt over alle krav og kriterier relatert til miljø i kommunens avtaler som forvaltes av Innkjøpstjenesten. Dette arbeidet er videreført og oppdatert til en mer brukervennlig versjon. Det er også foretatt én til én-møte med alle innkjøpsrådgiverne på enheten som er grunnlag for en prioriteringsliste over avtaler som bør følges opp.

Ut fra denne prioriteringslisten har det blitt laget en oppfølgingsplan, et verktøy, som brukes til å følge opp de ulike rammeavtalene til Innkjøpstjenesten.

Relevante lenker