Klimasats-prosjekt

Klimavennlige innkjøp – miljørådgiver

Prosjektnavn: Klimavennlige innkjøp – miljørådgiver
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Anskaffelser

Trondheim kommune har ansatt en miljørådgiver for klimavennlige innkjøp og anskaffelser.

Tredelt satsing på klima og anskaffelser

Kommunen jobber med klimakrav i anskaffelser gjennom tre satsinger:

  1. kunnskaps‐ og erfaringsutveksling
  2. institusjonalisering av klimakrav og ‐kriterier i kommunens anskaffelser
  3. miljørådgivning i forbindelse med konkrete anskaffelser

Hittil har kommunen stilt krav til klima i anskaffelser av nye møbler, kjøp av bulk drivstoff og smøremidler, trelast og byggevarer, innvendige og utvendige skilt, personforsikring og korttidsleie av biler. Les flere konkrete erfaringer i delrapporten nedenfor.

Relevante lenker