Klimasats-prosjekt

Klimavennlige innkjøp – miljørådgiver

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Nov 2023
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune har ansatt en miljørådgiver for klimavennlige innkjøp og anskaffelser.

Tredelt satsing på klima og anskaffelser

Kommunen jobber med klimakrav i anskaffelser gjennom tre satsinger:

  1. kunnskaps‐ og erfaringsutveksling
  2. institusjonalisering av klimakrav og ‐kriterier i kommunens anskaffelser
  3. miljørådgivning i forbindelse med konkrete anskaffelser

Nye kriterier

Det utarbeides nye kriterier og tilhørende veileder for miljøvaredeklarasjoner og miljømerkeordninger. Så langt er de nye kriteriene blitt brukt i fire ulike anskaffelser: vektertjenester, arbeidsklær og verneutstyr, møbler, og dyner, puter, senger, madrasser og tilbehør. På de tre førstnevnte er det gjennomført evaluering. Kommunen ser en betydelig forbedring av arbeidsmengde som må legges ned i evalueringen og de nye kriteriene og tilhørende veileder anses dermed som vellykket, men det er igangsatt arbeid med enkelte forbedringspunkter som er kommet frem gjennom anskaffelsene.

Relevante lenker