Klimasats-prosjekt

Klimavennlige mobilitetsløsninger på Stensjordet

Prosjektnavn: Klimavennlige mobilitetsløsninger på Stensjordet
Fylke: Innlandet (N)
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging

Gjøvik kommune skal utarbeide klimavennlige mobilitetsløsninger for et boligfelt i en ny bydel. Kommunen ønsker å gjøre plangrep slik at innbyggerne velger å gå, sykle eller reise kollektivt fremfor å bruke bilen.

Relevante lenker