Klimasats-prosjekt

Klimavennlige mobilitetsløsninger på Stensjordet

Fylke: Innlandet
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2024
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Gjøvik kommune skal utarbeide klimavennlige mobilitetsløsninger for et boligfelt i en ny bydel. Kommunen ønsker å gjøre plangrep slik at innbyggerne velger å gå, sykle eller reise kollektivt fremfor å bruke bilen.

Relevante lenker