Klimasats-prosjekt

Klimavurderinger i plansaksbehandling

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mar 2022
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nytt verktøy for klimavurderinger i plansaker

Oslo og Bergen har samarbeidet om å lage en veileder for klimavurderinger i plansaker. Hele veilederen kan lastes ned under.

Fra før har Oslo kommune et klimakriteriesett for hva som skal vurderes i planer og utbyggingsprosjekter, men ikke hvordan de skal vurderes (se lenke under). Bergen kommune krever klimagassregnskap for alle større byggeprosjekter, men ønsket et verktøy for å gjøre bedre klimavurderinger i planprosesser. 

Styrker klimahensynet

Veilederen er primært et verktøy for plan- og byggesaksbehandlere i kommunen, og vil bidra til en bedre faglig vurdering av klimakonsekvenser i prosjekter.

Til tross for at det er begrenset hvilke krav kommunene kan stille, vil veilederen bidra til at kommunene når sine ambisiøse klimamål. For både Oslo og Bergen vil det være lettere å ta hensyn til klima i saksbehandlingen.

Godt samarbeid og nytt nettverk

Gjennom arbeidet med veilederen har Oslo og Bergen kommuner samarbeidet godt, og sett nytten av erfaringsutveksling. De har derfor gått sammen med flere andre store byer og etablert et nettverk som skal jobbe med å redusere klimagassutslipp i plan- og byggesaker. Les mer om nettverket i lenken under.

Relevante lenker