Klimasats-prosjekt

Kommunale elsykler i Vestre Toten

Prosjektnavn: Kommunale elsykler i Vestre Toten
Fylke: Innlandet (N)
Søker: VESTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 180 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Elsykkel

Kommunen har gått til anskaffelse av tolv elektriske sykler til buk i kommunal tjeneste.