Klimasats-prosjekt

Kommunale elsykler i Vestre Toten

Fylke: Innlandet
Søker: VESTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 180 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Okt 2022
Type tiltak: Elsykkel
Søknad:
Tilsagn:

Kommunen har gått til anskaffelse av tolv elektriske sykler til buk i kommunal tjeneste.