Klimasats-prosjekt

Kommunalt forprosjekt for klimagassreduksjon

Fylke: Troms
Søker: KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Sep 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kåfjord kommune har kartlagt muligheten for å kutte klimagassutslipp fra bygg, transport og kommunale oppgaver og tjenester. Resultatene vil inngå i en ny interkommunal klima- og energiplan.

Energieffektivisering av bygg

Ved å kartlegge bygningsmassen, har kommunen funnet flere tiltak for å energieffektivisere. Noen vil løses raskt, mens andre kommer etterhvert:

  • etterisolering
  • bytte ut eldre vinduer
  • skifte til LED-belysning
  • bytte til varmepumpe

Hell i uhell

På grunn av Covid-19, hjemmekontor og reiseforbud, har kommunen nå mange flere digitale møter. Dette har redusert antall tjenestereiser, og fremover regner kommunen med å halvere reisebudsjettene. Kommunens formannskap har gjennom prosjektet blitt meget positive til klimatiltak, særlig de som også kutter i kostnader.

Mange fordeler ved å gjøre jobben selv

Nedjustering av prosjektkostnadene gjorde at kommunen måtte bruke eget personell i stedet for å leie inn konsulenter. Dette har vært positivt, ved at det har gitt større eierskap til kartleggingene og økt interessen for å jobbe med klimatiltak hos de ansatte.

Kommunen anbefaler også å se på noen tiltak av gangen, slik at det blir mindre stressende, og ha jevnlige statusmøter der kommuneledelsen inkluderes.

Relevante lenker