Klimasats-prosjekt

Kompetansehevende og holdningsskapende arbeid mot matsvinn

Prosjektnavn: Kompetansehevende og holdningsskapende arbeid mot matsvinn
Fylke: Nordland (N)
Søker: VEFSN KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Holdning og undervisning, Mat

Vefsn kommune skal gjennom ulike tiltak redusere matsvinn. Kommunen skal blant annet samarbeide med serveringsbransjen, frivillige organisasjoner og offentlige etater.

Relevante lenker