Klimasats-prosjekt

Kompetansehevende og holdningsskapende arbeid mot matsvinn

Fylke: Nordland
Søker: VEFSN KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2022
Type tiltak: Holdning og undervisning, Mat
Søknad:
Tilsagn:

Vefsn kommune skal gjennom ulike tiltak redusere matsvinn. Kommunen skal blant annet samarbeide med serveringsbransjen, frivillige organisasjoner og offentlige etater.

Relevante lenker