Klimasats-prosjekt

Kortreist kvalitet kommunenettverk

Fylke: Vestland
Søker: STAD KOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Feb 2020 - Jan 2021
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble opprettet i 2019, og består av kommunene Bergen, Lier, Kristiansand, Stad, Stord, Asker, Moss, Arendal og Overhalla i tillegg til Trøndelag og Viken fylkeskommune.

Nettverket jobber med konkrete prosjekter på grunnlag av anbefalinger og kunnskap fra Kortreist Kvalitet.

Annerledesåret 2020

Nettverket har gjennomført flere samlinger og møter i 2020, noe fysisk og noe digitalt. Tema for årets møter har blant annet vært:

  • krisehåndtering i forbindelse med koronaepidemien
  • omstilling til lavutslippssamfunnet
Relevante lenker